Team of Court Certified Chinese Interpreters
Julia Zhu- Fuzhou (Also known as Foochow, Foochowese, Fuzhounese, or Fuzhouhua) Dialect Interpreter

Julia comes from Fuzhou, Fujian Province, China.  She is an experienced interpreter for the Fuzhou dialect, also known as Foochow, Foochowese, Fuzhounese, or Fuzhouhua.